Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1063/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 57/TTr-HĐND ngày 04 tháng 11 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 732/TTr-BCTĐB ngày 09 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Hồng, kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Võ Hồng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- Lưu HC, CTĐB.
- E-pas: 85816

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1063/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2020
Ngày hiệu lực16/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(18/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1063/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTòng Thị Phóng
        Ngày ban hành16/11/2020
        Ngày hiệu lực16/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (18/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam

            • 16/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực