Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản HĐND UBND các cấp Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 107/2008/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 09/2007/TTLT – BTC - BTP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr -UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về định mức chi cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, như sau:

1. Đối với cấp tỉnh:

- Xây dựng nghị quyết, quyết định mức chi tối đa 5.000.000đ/văn bản;

- Xây dựng chỉ thị mức chi tối đa 2.000.000đ/ văn bản.

2. Đối với cấp huyện:

- Xây dựng nghị quyết, quyết định mức chi tối đa 3.000.000đ/văn bản;

- Xây dựng chỉ thị mức chi tối đa 1.000.000đ/ văn bản.

3. Đối với cấp xã:

- Xây dựng nghị quyết, quyết định mức chi tối đa 1.000.000đ/văn bản;

- Xây dựng chỉ thị mức chi tối đa 500.000đ/ văn bản.

Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán hàng năm.

Mức chi nói trên đảm bảo cho các công việc đến khi hoàn chỉnh, ban hành văn bản. Riêng đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, mức chi trên áp dụng cho các công việc cho đến khi trình dự thảo nghị quyết ra kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Căn cứ vào định mức trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi cho từng công việc cụ thể theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu107/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản HĐND UBND các cấp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản HĐND UBND các cấp Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu107/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Thanh Quyến
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản HĐND UBND các cấp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 107/2008/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản HĐND UBND các cấp Hải Dương

            • 11/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực