Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2015/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Qua xem xét Tờ trình số 435/TTr-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình, như sau:

1. Dự án trọng điểm nhóm C do tỉnh quản lý gồm:

a) Dự án giao thông (bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); công nghiệp điện; khai thác dầu khí; hóa chất, phân bón, xi măng; chế tạo máy, luyện kim; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

b) Dự án giao thông (trừ các dự án giao thông quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; hóa dược; sản xuất vật liệu (trừ các dự án sản xuất vật liệu hóa chất, phân bón, xi măng); công trình cơ khí (trừ các dự án công trình cơ khí chế tạo máy, luyện kim); bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng.

c) Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp (trừ các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công) có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

d) Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ các dự án xây dựng khu nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công) có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

2. Dự án trọng điểm nhóm C do cấp huyện quản lý là dự án đầu tư công nhóm C (được quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công) thuộc ngân sách cấp huyện có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên.

3. Dự án trọng điểm nhóm C do cấp xã quản lý là dự án đầu tư công nhóm C (được quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công) thuộc ngân sách cấp xã có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên.

4. Nghị quyết này không điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- L­ưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLương Ngọc Bính
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình

            • 17/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực