Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND về ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND ủy thác ngân sách thành phố sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY THÁC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ SANG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Sau khi nghe Tờ trình số 4730/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương ủy thác vốn từ ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

1. Trước mắt tiếp tục quay vòng số vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong giai đoạn 2012-2014, số tiền 15 tỷ đồng để tiếp tục cho vay trong năm 2015.

2. Từ năm 2016, cân đối bố trí nguồn vốn ủy thác bổ sung để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND ủy thác ngân sách thành phố sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND ủy thác ngân sách thành phố sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu107/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Thọ
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND ủy thác ngân sách thành phố sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 107/2015/NQ-HĐND ủy thác ngân sách thành phố sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng

            • 09/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực