Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ và kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ kết quả phân loại đơn vị hành chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2007/NĐ-CP NGÀY 26/01/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 6/12/2007 của UBND tỉnh về việc thông qua hồ sơ và kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua hồ sơ và kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ TP;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, T/C CT-XH;
- CPVP, các CV HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP, phòng CV UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ kết quả phân loại đơn vị hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ kết quả phân loại đơn vị hành chính
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Thị Bích Ly
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ kết quả phân loại đơn vị hành chính

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ kết quả phân loại đơn vị hành chính

            • 15/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực