Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố đã được thay thế bởi Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên xã phường Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 108/2008/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của liên Bộ: Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;
Sau khi xem xét Đề án kèm theo Tờ trình số: 8249/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt Đề án Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 13 (Từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2008) phê duyệt Đề án Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Chế độ phụ cấp hàng tháng:

a) Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 210.000 đồng/tháng (tính bằng mức phụ cấp của Khu phố trưởng và công an viên ở thôn, xóm, tổ dân phố).

b) Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố: 147.000 đồng/tháng (bằng 70% mức phụ cấp của Trưởng ban).

c) Ủy viên Ban Ban bảo vệ dân phố: đối với chức danh này, do bố trí kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố nên chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố.

d) Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố: bằng 60% mức phụ cấp của Trưởng ban: cụ thể bằng 126.000 đồng/tháng.

e) Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố: 88.000 đồng/tháng (bằng 70% mức phụ cấp của Tổ trưởng).

g) Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố: 63.000 đồng/tháng (bằng 50% mức phụ cấp của Tổ trưởng).

2. Về kinh phí:

a) Giai đoạn từ năm 2009 - 2010: kinh phí cho Ban bảo vệ dân phố được bảo đảm từ các nguồn như sau:

- Phụ cấp hàng tháng, kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật do ngân sách tỉnh đảm bảo chuyển cho cấp huyện để thực hiện;

- Kinh phí hoạt động, phụ cấp đi lại, ăn ở khi lực lượng bảo vệ dân phố tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật: do ngân sách phường, thị trấn bảo đảm;

- Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy định của luật Thi đua khen thưởng;

b) Giai đoạn từ năm 2011 trở đi:

Kinh phí chi cho Ban bảo vệ dân phố sẽ được cân đối trong dự toán hàng năm cho ngân sách phường, thị trấn.

Điều 2. HĐND tỉnh Lâm Đồng giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thời gian thực hiện: Ngày 01/01/2009.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11/12/2008./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố