Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2019/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Người cao tui năm 2009; Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tui tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tui;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 209/TTr-UBND ngày 18/6/2019; Báo cáo thẩm tra s 480/BC-VHXH ngày 12/7/2019 của Ban Văn hóa - Xã hội ca HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

- Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: Tặng quà hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: Tặng quà hiện vật trị giá 150.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi: Tặng quà hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Tặng quà 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: Tặng quà hiện vật trị giá 150.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt (tặng quà hàng năm).

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nư
c; Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu c
a UBTVQH; Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ t
nh ủy,
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Đại biểu HĐND tnh;
- Các s
, ban, ngành, Đoàn thể ca tỉnh;
- VP: T
nh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- T
T huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phưng, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin t
nh, lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, Linh (450b)

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ người cao tuổi Sơn La

            • 16/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực