Nghị quyết 108/NQ-CP

Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN ngày 03 tháng 08 năm 2021;

Trên cơ sở biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8593/BTC-QLN nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Trên cơ sở quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Bộ Tài chính thông báo việc bổ sung nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại (kinh phí sự nghiệp) năm 2021 để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An cho tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg; các Vụ: QHQT, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2021
Ngày hiệu lực16/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(16/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu108/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành16/09/2021
        Ngày hiệu lực16/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (16/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/NQ-CP 2021 bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam

            • 16/09/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực