Nghị quyết 108/NQ/TVQH

Nghị quyết số 108/NQ/TVQH về việc tính thuế suất cho nông dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 1962 

  

NGHỊ QUYẾT

VIỆC TÍNH THUẾ SUẤT CHO NÔNG DÂN

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
Sau khi nghe Hội đồng Chính phủ báo cáo về sự cần thiết quy định lại đơn vị chịu thuế nông nghiệp và cách tính thuế cho phù hợp với quan hệ sản xuất mới ở nông thôn và nhằm đơn giản cách tính thuế,
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1/ Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là đơn vị tính thuế, nộp thuế và miễn giảm thuế. Hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp cho Nhà nước thuế nông nghiệp về toàn bộ sản lượng thường niên trên diện tích ruộng đất do hợp tác xã kinh doanh và về phần hoa lợi trên diện tích để lại cho xã viên làm riêng. Thuế suất năm 1962 tính bằng thuế suất bình quân năm 1961.

2/ Các nông hộ chưa vào hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp thuế cho Nhà nước căn cứ vào sản lượng thường niên trên diện tích ruộng đất cày cấy năm 1962. Việc tính thuế dựa theo thuế suất năm 1961 của các nông hộ đó.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 108/NQ/TVQH
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 108/NQ/TVQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/05/1962
Ngày hiệu lực 07/06/1962
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 108/NQ/TVQH

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 108/NQ/TVQH tính thuế suất cho nông dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 108/NQ/TVQH tính thuế suất cho nông dân
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 108/NQ/TVQH
Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Hoàng Văn Hoan
Ngày ban hành 23/05/1962
Ngày hiệu lực 07/06/1962
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 23/05/1962

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/06/1962

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực