Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị về việc sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị về việc sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non dân lập tại Nghị quyết số 32/2005/Nghị quyết-HĐND16 ngày 27/4/2005 của HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Về sửa đổi:

a) Đối tượng áp dụng: Các trường mầm non và giáo viên trường mầm non dân lập, trường mầm non công lập có giáo viên hợp đồng (trường mầm non và giáo viên các trường mầm non thuộc nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường tư thục không thuộc đối tượng được hưởng).

b) Chế độ hỗ trợ:

- Thời gian hỗ trợ: 12 tháng/năm.

- Mức hỗ trợ:

+ Giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, được hỗ trợ bằng 100% mức lương tối thiểu.

+ Giáo viên có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn, được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu.

- Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định của nhà nước từ nguồn thu học phí.

- Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho những giáo viên không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tuổi đời từ 45 đến 55 và có 15 năm công tác trở lên, khi về nghỉ mỗi năm công tác được hưởng 01 tháng trợ cấp bằng mức lương tối thiểu hiện hành.

2. Về bổ sung:

- Hỗ trợ hoạt động dạy và học 500.000 đồng/trường/tháng (các trường mầm non: Công lập, trường mầm non thuộc nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường tư thục không thuộc đối tượng được hưởng).

- Khuyến khích những nơi có điều kiện kinh tế thuận lợi trả lương cho giáo viên mầm non theo ngạch, bậc.

3. Nguồn kinh phí: Lấy từ ngân sách hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01.5.2008.

Các điều quy định trong các văn bản trước đây trái với các nội dung quy định tại Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Giao UBND tỉnh trên cơ sở những sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này, ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu109/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non Bắc Ninh

           • 11/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực