Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2007. Báo cáo giám sát và thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban của Hội đồng nhân dân. Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị về tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2006. Ghi nhận nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2006, căn cứ Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 tại kỳ họp lần 6 của Hội đồng nhân dân quận đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (phụ lục số 1 kèm theo, Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận).

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, cần khắc phục: Một số công trình đầu tư xây dựng mới chưa thực hiện đúng kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư tỉ lệ cao hơn các năm trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Chưa có những giải pháp hiệu quả, đồng bộ để giải ngân, giúp đỡ cho các hộ nghèo diện chính sách, học sinh nghèo hiếu học. Công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước vẫn còn chậm so với nhu cầu. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả nhất định nhưng người dân vẫn còn phiền hà về thủ tục và trình tự giải quyết hồ sơ hành chính chưa thống nhất và đồng bộ.

Điều 2. Thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2006 (phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân)

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm  (2006 - 2010) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng quận 1 lần IX. Năm 2007 tiếp tục là năm cải cách hành chính, tập trung những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Kiến nghị Thành phố các cơ chế chính sách để kêu gọi xã hội hóa, đầu tư các dự án trục xuyên tâm thành phố, các dự án phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và sự phát triển của một quận trung tâm thành phố.

2. Phê duyệt và công khai quy hoạch chi tiết 1/2000 tại các Phường ĐaKao, Tân Định, Cầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão và quy hoạch hẻm dưới 12m tại các phường trên địa bàn quận 1.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể xác định năm “2007 - Năm cải cách hành chính” công khai các quy trình thủ tục hành chính, rà soát, kiến nghị thay đổi những thủ tục chưa phù hợp với thực tiễn, xây dựng thái độ tiếp xúc, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức. Nâng cao chất lượng tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng chương trình hành động phòng chống tham nhũng, chống quan liêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách Nhà nước.

4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động: giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các thành viên, các tổ chức xã hội, vận động nhân dân quận 1 thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2006
Ngày hiệu lực03/01/2007
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành27/12/2006
        Ngày hiệu lực03/01/2007
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007

            • 27/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực