Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 do Hội đồng nhân dân Quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 Quận 11


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.
Xét Tờ trình số 58/TTr-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2008 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận trực tiếp giám sát tại kỳ họp:

1. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ (kỳ họp thường kỳ giữa năm).

2. Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng (kỳ họp thường kỳ cuối năm).

Điều 2. Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội dung sau:

1. Giám sát kết quả thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn do thành phố phân cấp (Có thể giám sát trực tiếp một số công trình).

2. Giám sát về kết quả thực hiện bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhà sở hữu nhà nước.

3. Giám sát về việc tổ chức quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Giám sát về việc thực hiện các quy định trong công tác tuyển sinh, thu - chi quỹ của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tại các trường học, quỹ khuyến học trên địa bàn quận.

5. Giám sát kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình vì người nghèo.

6. Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thị trường và công tác thu thuế trên địa bàn quận.

7. Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tạm giam, tạm giữ phạm nhân.

8. Giám sát tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự.

9. Giám sát tình hình thực hiện Luật Cư trú.

10. Giám sát tình hình phối hợp thực hiện Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

11. Giám sát tình hình cấp phép xây dựng cho nhà diện tích dưới 40m2.

12. Giám sát tình hình điều chỉnh và thực hiện điều chỉnh quy hoạch hẻm giới trên địa bàn phường.

Điều 3. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, giao Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Thường trực tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận. Điều hòa phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận. Hướng dẫn các Đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Định kỳ và sau khi kết thúc mỗi nội dung giám sát, Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận có báo cáo kết quả đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thường trực, 2 Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành hoạt động giám sát, chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, hai Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 Quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 Quận 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 Quận 11

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Quận 11 năm 2008 Quận 11

         • 21/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực