Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Bình Phước


HI ĐỒNG NHÂN DÂN
T
NH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11/2008/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn c Lut Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bn hướng dn thi hành;

Căn c Ngh quyết s 20/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 ca HĐND tnh v thông qua đề án Phân cp ngun thu, nhim v chi và t l phn trăm phân chia các khon thu gia ngân sách các cp chính quyn địa phương ca tnh giai đon 2007 - 2010;

Xét đề ngh ca y ban nhân dân tnh ti T trình s 111/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008; Báo cáo thm tra s 19/BC-HĐND-KTNS ngày 03/7/2008 ca Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến ca các v đại biu HĐND tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Điu chnh, b sung t l điu tiết ngân sách huyn, th xã và ngân sách các xã, phường, th trn giai đon 2007-2010 trên địa bàn tnh Bình Phước quy định ti Ngh quyết s 20/2006/NQ-HĐ ngày 08/12/2006 ca HĐND tnh (có bng tng hp chi tiết kèm theo).

Các xã, phường, th trn không đề cp trong Ngh quyết này được gi nguyên t l điu tiết quy định ti Ngh quyết s 20/2006/NQ-HĐ ngày 08/12/2006 ca HĐND tnh.

Điu 2. Giao UBND tnh căn c Ngh quyết này thc hin các bước tiếp theo đúng quy định; giao Thường trc Hi đồng nhân dân, các Ban Hi đồng nhân dân và các v đại biu Hi đồng nhân dân tnh giám sát vic thc hin.

Ngh quyết này đã được Hi đồng nhân dân tnh Bình Phước khoá VII, k hp th mười ba thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 và có hiu lc thi hành sau 10 ngày k t ngày thông qua./.

 

 

CH TCH
Nguy
n Tn Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Bình Phước
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành29/07/2008
       Ngày hiệu lực02/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách Bình Phước

           • 29/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực