Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 48/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ Công an xã Bảo vệ dân phố Tuần tra nhân dân Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 11/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ Về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1.419/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị thông qua mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố, như sau:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 540.000 đồng/tháng;

- Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 490.000đồng/tháng;

- Ủy viên ban Bảo vệ dân phố kiêm Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 430.000 đồng/tháng;

- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 390.000 đồng/tháng;

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 360.000 đồng/tháng.

Trong trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì mức phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện, khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét điều chỉnh mức phụ cấp trên cho phù hợp sau khi có ý kiến thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực18/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực18/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Tây Ninh