Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đặt tên cho 72 tuyến đường trên địa bàn huyện, gồm:

01. Xã Tam Thôn Hiệp: 26 tuyến đường.

02. Xã Thạnh An: 03 tuyến đường.

03. Xã Long Hòa: 15 tuyến đường.

04. Xã Bình Khánh: 01 tuyến đường.

05. Xã Lý Nhơn: 12 tuyến đường.

06. Thị trấn Cần Thạnh: 02 tuyến đường.

07. Xã An Thới Đông: 13 tuyến đường.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh nội dung thuyết minh đặt tên đường; đồng thời tổ chức sưu tập các cứ liệu về lịch sử, văn hóa liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường để khi được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận sẽ triển khai phổ biến trong nhân dân.

Điều 4. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các thành viên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ

            • 23/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực