Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HOÀN TRẢ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NÔNG THÔN ĐỂ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn của Công ty điện lực 2; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn là 28.614.840.981 đồng (hai mươi tám tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, tám trăm bốn mươi ngàn, chín trăm tám mươi một đồng) chi cho các nội dung sau:

- Chi hỗ trợ thanh toán nợ cho các công trình phát triển lưới điện do Uỷ ban nhân dân các xã, các tổ điện làm chủ đầu tư: 1.531.116.000 đồng (một tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, một trăm mười sáu ngàn đồng).

- Chi thanh toán chi phí tư vấn dự án năng lượng nông thôn 2 (REII): 4.862.962.025 đồng (bốn tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, không trăm hai mươi lăm đồng).

- Chi thanh toán các công trình điện khí hoá các xã nông thôn đã tạm ứng ngân sách: 3.741.074.900 đồng (ba tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi bốn ngàn, chín trăm đồng).

Điều 2.

Hội đồng nhần dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn còn lại: 18.479.688.056 đồng (mười tám tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi tám ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng) để hỗ trợ đầu tư phát triển lưới điện hạ áp nông thôn ở những vùng có nhu cầu bức xúc (công trình cụ thể do Hội đồng nhân dân huyện, xã quyết định). Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2011.

Điều 3.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 21 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2010
Ngày hiệu lực27/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành17/11/2010
        Ngày hiệu lực27/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện Bến Tre

            • 17/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực