Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND kinh phí thực hiện đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC KINH PHÍ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở ẤP, KHU PHỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC- MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1701/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối với khu dân cư (ấp, khu phố), kể cả các ấp thuộc 29 xã khó khăn:

a) Các ấp, khu phố có từ 500 hộ dân trở lên hoặc có diện tích từ 2.000 ha trở lên, mức kinh phí 5.000.000 đồng/ấp, khu phố/năm;

b) Các ấp, khu phố còn lại, mức kinh phí 4.000.000 đồng/ấp, khu phố/năm.

2. Đối với 29 xã khó khăn theo quy định của Trung ương và của Tỉnh (phụ lục kèm theo), mức kinh phí 7.000.000 đồng/xã/năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 29 XÃ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Địa bàn

Xã khó khăn

Ghi chú

Huyện Tân Uyên

(có 09 xã)

01

Tân Định

Quy định của Trung ương

02

Tân Thành

03

Lạc An

04

Hiếu Liêm

05

Đất Cuốc

06

Thường Tân

Quy định của Tỉnh

07

Tân Lập

08

Tân Mỹ

09

Thạnh Hội

Huyện Phú Giáo

(có 09 xã)

10

Tân Long

11

An Linh

Quy định của Trung ương

12

An Long

13

Phước Sang

14

An Thái

15

Vĩnh Hòa

16

An Bình

17

Tân Hiệp

18

Tam Lập

Huyện Dầu Tiếng

(có 08 xã)

19

Minh Tân

20

Minh Thạnh

21

Minh Hòa

22

Định An

Quy định của Tỉnh

23

An Lập

24

Long Hòa

25

Long Tân

26

Định Thành

Huyện Bến Cát

(có 03 xã)

27

Tân Hưng

28

Hưng Hòa

29

Cây Trường 2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành18/07/2012
       Ngày hiệu lực21/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND mức kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân