Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đối với lao động vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG VỊ TRÍ NẤU ĂN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 23/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể:

1. Số lượng lao động hợp đồng vị trí nấu ăn được ngân sách thành phố hỗ trợ là số lao động thực tế nhưng không vượt quá định mức số lượng lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ.

2. Ngân sách thành phố hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn với các nội dung sau:

a) Hỗ trợ lương với hệ số 1,86/người/tháng theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

b) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn (phần thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định) theo mức lương được hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo các cấp, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện ký hợp đồng lao động vị trí nấu ăn, thực hiện chế độ chi hỗ trợ ngân sách và chi từ nguồn hợp pháp khác để thực hiện hợp đồng lao động vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan.

Hàng năm quyết định về số lượng lao động hợp đồng nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ, làm cơ sở để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và đề xuất phân bổ kinh phí vào dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 song không làm tăng số lượng người hưởng ngân sách nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/7/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ GD và ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- Công báo TP, Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đối với lao động vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đối với lao động vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đối với lao động vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đối với lao động vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục Hải Phòng

            • 12/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực