Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ổn định kinh tế Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhim về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành ph về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành ph; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành ph; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo Quyết định của cấp có thẩm quyền khi dịch bùng phát:

- Đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly được hỗ trợ tiền ăn với mức: 65.000 đồng/người/ngày (thông qua bếp ăn tập thể).

- Đối với vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền:

+ Hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu với mức: 45.000 đồng/người/ngày.

+ Hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền với mức: 65.000 đồng/người/ngày làm việc.

Điều 2. Đồng ý mua sắm ngay các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố với tổng kinh phí: 126,743 tỷ đồng.

Các trang thiết bị được mua sắm trong thời gian chưa có dịch, sau khi hết dịch được bố trí, lắp đặt tại các bệnh viện công lập của thành phố và các quận, huyện để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Điều 3. Đồng ý bố trí 1.000 tỷ đồng để dự phòng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính để Ủy ban nhân dân thành phố chủ động điều hành theo diễn biến thực tế của dịch.

Điều 4. Dừng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn, gặp mặt kỷ niệm và tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Điều 5. Nguồn lực thực hiện:

- Nguồn thực hiện tiết kiệm giảm chi 10% trong chi thường xuyên năm 2020, trừ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương (ngoài 10% tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

- Nguồn đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

- Một phần từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 của thành phố.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12/3/2020 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: TC, YT;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Y tế;
- Cục Ki
m tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Các ban Thành ủy;
- Các ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XV;
- C
ác VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- ĐU Khối các CQ, ĐU Khối DN TP;
- Các QU, HU;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Công báo TP,
Cổng TTĐT TP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;

- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2020
Ngày hiệu lực12/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(14/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ổn định kinh tế Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ổn định kinh tế Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành12/03/2020
        Ngày hiệu lực12/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (14/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ổn định kinh tế Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND giải pháp phòng chống dịch Covid-19 ổn định kinh tế Hải Phòng

              • 12/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực