Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2015 chia tách Khu vực 4 Khu vực 9 thành lập khu vực mới Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH KHU VỰC 4 VÀ KHU VỰC 9 ĐỂ THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC MỚI THUỘC PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 18/BCTT-BPC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tách Khu vực 4 để thành lập 02 khu vực mới:

a) Khu vực 4 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo; phía Đông giáp Khu vực 5, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 1, phường Đống Đa; phía Nam giáp núi Bà Hỏa và hốc Bà Bếp.

- Dân số: Có 811 hộ với 2.823 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 25,117 ha.

- Khu vực 4 có 04 tổ dân phố gồm: Tổ 17a, tổ 17b, tổ 18 và tổ 22. b) Khu vực 4A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp sông Hà Thanh; phía Đông giáp Khu vực 6, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 3, phường Đống Đa; phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo.

- Dân số: Có 509 hộ với 1.909 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 28,132 ha.

- Khu vực 4A có 03 tổ dân phố gồm: Tổ 19, tổ 20, tổ 21.

2. Tách Khu vực 9 để thành lập 02 khu vực mới:

a) Khu vực 9 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp sông Hà Thanh 2; phía Đông giáp Khu vực 11, phường Đống Đa; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 1.

- Dân số: 898 hộ với 2.855 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 83,12 ha.

- Khu vực 9 có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 46 và tổ 47. b) Khu vực 9A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp phường Nhơn Bình; phía Đông giáp đầm Thị Nại; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 2.

- Dân số: 449 hộ với 1.426 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 272,107 ha.

- Khu vực 9A có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 48 và tổ 49.

3. Sau khi chia tách thành lập khu vực mới phường Đống Đa có 13 khu vực.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Khu vực 4, 4A, 9, 9A mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2015 chia tách Khu vực 4 Khu vực 9 thành lập khu vực mới Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2015 chia tách Khu vực 4 Khu vực 9 thành lập khu vực mới Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2015 chia tách Khu vực 4 Khu vực 9 thành lập khu vực mới Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2015 chia tách Khu vực 4 Khu vực 9 thành lập khu vực mới Bình Định

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực