Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND về mô hình tổ chức và chế độ cho bảo vệ dân phố do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND mô hình tổ chức chế độ cho Bảo vệ dân phố Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính Phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị phê duyệt Đề án mô hình tổ chức và chế độ cho Bảo vệ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án về mô hình tổ chức, chế độ cho Bảo vệ dân phố:

1. Về mô hình tổ chức:

- Mỗi phường thành lập 01 Ban Bảo vệ dân phố, gồm: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và các uỷ viên. Thành viên Ban Bảo vệ dân phố là Tổ trưởng Bảo vệ dân phố.

- Mỗi khu phố thành lập 01 Tổ Bảo vệ dân phố, thành viên gồm: Tổ trưởng và các tổ viên:

+ Đối với khu phố loại 1 và khu phố phức tạp về an ninh trật tự: Bố trí 04 thành viên.

+ Đối với các khu phố còn lại bố trí 03 thành viên.

2. Về chế độ phụ cấp hàng tháng:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,65 mức lương tối thiểu.

- Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,60 mức lương tối thiểu.

- Tổ trưởng Bảo vệ dân phố được hệ số 0,55 mức lương tối thiểu.

- Tổ viên Bảo vệ dân phố được hưởng 0,50 mức lương tối thiểu.

3. Về trang phục: Hai năm 2 bộ quần áo (01 bộ thu đông, 01 bộ xuân hè).

4. Công cụ hỗ trợ: Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm UBND tỉnh cấp kinh phí mua sắm đảm bảo yêu cầu công tác của Bảo vệ dân phố.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.5.2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND mô hình tổ chức chế độ cho Bảo vệ dân phố Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND mô hình tổ chức chế độ cho Bảo vệ dân phố Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu111/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND mô hình tổ chức chế độ cho Bảo vệ dân phố Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND mô hình tổ chức chế độ cho Bảo vệ dân phố Bắc Ninh

            • 11/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực