Nghị quyết 111/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ đặc dụng Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 463/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 98,59106 ha, đất rừng phòng hộ 412,3718 ha sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 271 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh (có Danh mục các công trình, dự án kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan tới chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các dự án đầu tư. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh diện tích đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích để thực hiện các dự án khi cần thiết.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UB thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ, VP HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 150b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực04/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ đặc dụng Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ đặc dụng Sơn La
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu111/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýHoàng Văn Chất
     Ngày ban hành04/12/2014
     Ngày hiệu lực04/12/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ đặc dụng Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ đặc dụng Sơn La