Nghị quyết 111/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 15/TTr-HĐND, ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

a) Xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng, năm 2018 và tình hình thực hiện Kế hoạch 05 năm 2016-2020; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

b) Xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương được trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp.

d) Giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giám sát chuyên đề

a) Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chuyên đề: “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

b) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát chuyên đề năm 2017: “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực07/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu111/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Xuân Anh
        Ngày ban hành07/07/2017
        Ngày hiệu lực07/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/NQ-HĐND 2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng

            • 07/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực