Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2019/NQ-ND

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét Tờ trình số 1257/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc bãi b một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐNĐ tnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể:

1. Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2006 về việc quy định giá đất các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku.

2. Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng.

3. Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tnh Gia Lai.

4. Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2007 về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa, thành phố Pleiku, khu Xí nghiệp Ong, kho Công ty Dược, Công ty cà phê tỉnh.

5. Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lc từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH; VPCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra v
ăn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh
;
- Các Sở: T
i nguyên và Môi trưng, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng;
- Các VP: T
U, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- HĐND.UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website:http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai,
Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT,TH (03).G140.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(12/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực20/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực