Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 32/2004/NQ-HĐND phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu do Tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2019/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2004/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2004 CỦA HĐND TỈNH PHÊ CHUẨN QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Quy hoạch năm 2017; Quyết định s 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, thm quyn, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 03/6/2019; Báo cáo thẩm tra số 336/BC-DT ngày 05/7/2019 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của HĐND tỉnh phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTV
QH;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: K
ế hoạch-đầu tư; NN&PTNT; Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh y, HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Đại biểu HĐND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện
y, HĐND, UBND huyện Mộc Châu;
- Trung tâm Thông tin t
nh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, DT (Tư 450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu112/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu112/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn La

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực