Nghị quyết 114/NQ-CP

Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2020 ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 114/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu giữa Việt Nam Đại Hàn dân quốc


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN KHUNG VỀ HỢP TÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc theo các nội dung nêu tại Tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Thỏa thuận trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đại Hàn dân quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, NG, TP.
- VPCP: Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,
các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu114/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2020
Ngày hiệu lực06/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 114/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu giữa Việt Nam Đại Hàn dân quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 114/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu giữa Việt Nam Đại Hàn dân quốc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu114/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành06/08/2020
        Ngày hiệu lực06/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 114/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu giữa Việt Nam Đại Hàn dân quốc

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 114/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận khung biến đổi khí hậu giữa Việt Nam Đại Hàn dân quốc

              • 06/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực