Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hóa xã miền núi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND bồi thường giải phóng xây dựng văn hóa thể thao vui chơi Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, NHÀ VĂN HÓA THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ MIỀN NÚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 106 /TTr-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn; Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa xã miền núi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của các Đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa xã miền núi, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên cơ sở đủ thủ tục hồ sơ theo quy định, diện tích hỗ trợ tối đa 10.000 m2/xã, phường, thị trấn; 500 m2/thôn, tổ dân phố

Các địa phương có quỹ đất II phải chuyển đổi để xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

2. Hỗ trợ để xây dựng Trung tâm Văn hóa xã miền núi trên cơ sở đủ thủ tục hồ sơ theo quy định, mức hỗ trợ 800 triệu đồng/xã.

3. Thời gian và điều kiện áp dụng: Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2014 đến hết năm 2020. Không áp dụng cho các đối tượng đã được thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, hàng năm báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu115/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND bồi thường giải phóng xây dựng văn hóa thể thao vui chơi Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND bồi thường giải phóng xây dựng văn hóa thể thao vui chơi Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu115/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành20/12/2013
        Ngày hiệu lực30/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND bồi thường giải phóng xây dựng văn hóa thể thao vui chơi Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND bồi thường giải phóng xây dựng văn hóa thể thao vui chơi Vĩnh Phúc

            • 20/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực