Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2293/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 BẰNG NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết như sau:

1. Tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2010: 445.170 triệu đồng

Trong đó:

- Dự toán ngân sách năm 2010: 380.000 triệu đồng;

- Tăng thu năm 2009 chuyển sang năm 2010: 60.000 triệu đồng;

- Tăng thu năm 2010: 5.170 triệu đồng.

2. Phân bổ theo các ngành, lĩnh vực

2.1. Lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo: 334.678 triệu đồng

- Lĩnh vực y tế: 94.081 triệu đồng;

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 221.050 triệu đồng;

- Chuẩn bị đầu tư (lĩnh vực y tế, giáo dục): 19.547 triệu đồng.

2.2. Công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác: 110.492 triệu đồng

- Công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác: 85.322 triệu đồng;

- Nhà tình nghĩa: 25.170 triệu đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hộ đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua, thay thế Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết./.

 

CHỦ TỊCH


Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu116/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang