Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 13 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy:

Nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề cập đúng trọng tâm, phù hợp với thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, câu hỏi chất vấn ngắn gọn, có chiều sâu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở trả lời thẳng thắn, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục đối với từng vấn đề cụ thể, cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các giải pháp mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở đề ra trước Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là chỉ số PCI)

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến cải tiến quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra thường xuyên các chỉ tiêu về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt.

Tổ chức Hội thảo nhằm xác định nguyên nhân giảm điểm, hạn chế trong Chỉ số PCI; xây dựng giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh cho tỉnh Tiền Giang.

Trên cơ sở kết quả các hoạt động Hội thảo, khảo sát, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

2. Về phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội trong việc khai thác cát trên sông Tiền

- Tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nắm được những quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Tạm ngưng cấp mới và gia hạn giấy phép khai thác cát để khảo sát, đánh giá lại thực trạng khai thác cát trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát.

- Xây dựng Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp để hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong quản lý, chế tài về hoạt động khoáng sản (xử phạt trong vận chuyển không giấy tờ, thu thuế theo sản lượng cấp phép).

- Thường xuyên kiểm tra tại các địa bàn xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

3. Về khắc phục ô nhiễm môi trường

a) Tại Khu Công nghiệp Mỹ Tho

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát yêu cầu các Công ty chấp hành nghiêm việc vận hành hệ thống xử lý khí thải đã đầu tư.

Về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành lập một khu riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất gây mùi hôi khó khắc phục để tiến hành di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo lộ trình phù hợp.

b) Tại xã Song Thuận và một phần khu vực xã Bình Đức

Đối với các cơ sở tái chế nhựa: Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị (có đất cho thuê) thuộc Quân khu 9 để tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở tái chế nhựa và yêu cầu các cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi theo yêu cầu (cuối tháng 12 năm 2015).

Đối với trường hợp Công ty Phúc Nguyên Phát: Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Chỉ huy của Sư Đoàn 8 thuộc Quân khu 9 đề ra giải pháp xử lý nhanh nhằm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty này.

Sau Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với nội dung này.

4. Về cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm từng bước cải tiến bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư nhằm chấn chỉnh tốt hơn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại Tiền Giang.

III. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu116/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu116/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Tiền Giang

            • 17/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực