Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp kèm theo Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT 49/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2012 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 4/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở Tờ trình số 07/TTr-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi tên điều và bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Chế độ hỗ trợ cho đại biểu HĐND kiêm nhiệm, chuyên trách và cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ

3. Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban HĐND, Phó Trưởng Ban HĐND hoạt động chuyên trách và công chức, nhân viên trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND được hỗ trợ như sau:

(Tính theo mức lương cơ sở/người/tháng)

STT

Chức danh

Cấp tỉnh

Thành phố, thị xã

Xã, thị trấn

1

Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách

1,5

1,0

0,5

2

Công chức, nhân viên

1,0

0,5

0,3

Khi đại biểu HĐND chuyên trách, công chức, nhân viên chuyển công tác hoặc nghỉ hưu thì không được hưởng theo chế độ này.

4. Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh không là đại biểu HĐND tỉnh và một số chức danh phục vụ cho hoạt động của HĐND cấp tỉnh được HĐND tỉnh trang bị máy tính xách tay được hỗ trợ phí khai thác internet theo mức khoán 300.000đ/người/tháng”.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung 3, 5, 6, 7 khoản 1 Điều 8 như sau:

“Điều 8. Chi công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri

1. Tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; công chức, nhân viên tham mưu, phục vụ đại biểu HĐND hoạt động tiếp xúc cử tri được hỗ trợ, bồi dưỡng như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Cấp tỉnh

Thành phố, thị xã

Xã, thị trấn

3

Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND

800

500

300

5

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri mỗi năm

2.000

1.000

500

6

Công chức thuộc Văn phòng tham mưu, giúp việc HĐND và nhân viên tham gia phục vụ trực tiếp đại biểu HĐND mỗi điểm tiếp xúc cử tri

200

150

50

7

Đại biểu HĐND tiếp công dân/buổi

100

100

50

3. Sửa đổi tên điều và bổ sung nội dung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Chi tổ chức quán triệt văn bản quy phạm pháp luật, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và hội nghị.

Chi hội nghị Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng tham mưu, giúp việc cho HĐND, mức chi như sau:

- Người chủ trì 200.000đ đối với cấp tỉnh; 150.000đ đối với thành phố, thị xã; 100.000đ đối với xã, thị trấn.

- Thành viên tham dự 100.000đ đối với cấp tỉnh; 70.000đ đối với thành phố, thị xã; 50.000đ đối với xã, thị trấn.

4. Bổ sung vào khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Đại biểu HĐND, công chức, nhân viên phục vụ HĐND trong một nhiệm kỳ được hỗ trợ may 02 bộ trang phục và khi kết thúc nhiệm kỳ HĐND có quà lưu niệm; đại biểu HĐND chuyên trách, công chức, nhân viên phục vụ trực tiếp HĐND nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác được tặng quà lưu niệm. Mức hỗ trợ, quà tặng giao Thường trực HĐND quyết định”.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo

Kinh phí chi các nội dung bổ sung trên của HĐND cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12/12/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND Vĩnh Phúc
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu117/2013/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýPhạm Văn Vọng
     Ngày ban hành20/12/2013
     Ngày hiệu lực22/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND Vĩnh Phúc