Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ về bổ sung quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ bổ sung quỹ tên đường Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2014/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1000/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 79 tên của các danh nhân văn hóa, lịch sử và các địa danh, sự kiện vào Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 79 TÊN CỦA CÁC DANH NHÂN, SỰ KIỆN, ĐỊA DANH BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh)

TT

TÊN ĐƯỜNG

TT

TÊN ĐƯỜNG

1

Nguyễn Thị Ba

41

Trần Quốc Tảng

2

Nguyễn Thị Bảy

42

Lê Văn Tâm

3

Thu Bồn

43

Lê Tự Nhất Thống

4

Đoàn Bường

44

Trần Thu

5

Phạm Thị Cộng

45

Lưu Quang Thuận

6

Lê Đình Chinh

46

Lương Đình Thự

7

Trần Dưỡng

47

Nguyễn Thược

8

Đinh Đạt

48

Lê Thiệt

9

Võ Nguyên Giáp

49

Nguyễn Hữu Tiến

10

Vũ Tuyên Hoàng

50

Nguyễn Công Tòng

11

Nguyễn Thị Hồng

51

Đoàn Xuân Trinh

12

Trần Hớn

52

Hồ Truyền

13

Trần Huỳnh

53

Lê Thanh Trường

14

Nguyễn Quý Hương

54

Ngô Tuận

15

Ngô Viết Hữu

55

Hàn Mặc Tử

16

Phan Khôi

56

Nguyễn Đình Tựu

17

Nguyễn Lai

57

Trịnh Uyên

18

Hoàng Văn Lai

58

Lê Tấn Viễn

19

Thạch Lam

59

Lưu Quang Vũ

20

Huỳnh Lắm

60

Trương Thị Xáng

21

Hà Lân

61

Quách Xân

22

Trịnh Thị Liền

62

Nguyễn Văn Xuân

23

Lê Đình Lý

63

Căn Zơh

24

Chu Huy Mân

64

10 tháng 3

25

Bùi Thế Mỹ

65

26 tháng 3

26

Nguyễn Mỹ

66

18 tháng 7

27

Nguyễn Thanh Năm

67

Bồ Bồ

28

Đoàn Nghiên

68

Cây Cốc

29

Lương Khắc Ninh

69

Chiên Đàn

30

Phan Nhu

70

Chợ Được

31

Huỳnh Thị Nhuận

71

Vĩnh Trinh

32

Trần Đình Phong

72

Trường Sơn

33

Thân Cảnh Phúc

73

Nông Cống

34

Đỗ Văn Quả

74

Thọ Xuân

35

Phan Quang

75

Tĩnh Gia

36

Nguyễn Quyền

76

Hoằng Hóa

37

Dương Thị Xuân Quý

77

Đông Sơn

38

Nguyễn Sinh Sắc

78

Nga Sơn

39

Phan Hành Sơn

79

Triệu Sơn

40

Trần Ngọc Sương

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2014/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/2014/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2014/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ bổ sung quỹ tên đường Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ bổ sung quỹ tên đường Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu117/2014/NQ-HĐNĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ bổ sung quỹ tên đường Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐNĐ bổ sung quỹ tên đường Quảng Nam

            • 11/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực