Nghị quyết 117/NQ-CP

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2020 xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ và giải trình, tiếp thu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (văn bản số 4140/BC-BNN-TCLN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020 theo trình tự, thủ tục thông thường, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các Thành viên Chính phủ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, nhà khoa học, quản lý.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, NN (3b).Hg

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu117/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2020
Ngày hiệu lực10/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(12/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu117/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/08/2020
        Ngày hiệu lực10/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (12/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

           • 10/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực