Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ KINH MÔN VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường: Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An và Hiệp Sơn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Kinh Môn

Thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trên cơ sở 163,49 km2 diện tích tự nhiên, 163.783 nhân khẩu và 25 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kinh Môn. Trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của huyện Kinh Môn;

Địa giới hành chính thị xã Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Nam Sách và thị xã Chí Linh; Nam giáp huyện Kim Thành và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn

a) Thành lập phường Kinh Môn

Thành lập phường Kinh Môn trên cơ sở 307,52 ha diện tích tự nhiên và 8.916 nhân khẩu của thị trấn Kinh Môn; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Kinh Môn;

Địa giới hành chính phường Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp phường Hiệp An và phường Hiệp Sơn; Nam giáp xã Thái Thịnh Long Xuyên; Bắc giáp phường Phú Thứ.

b) Thành lập phường Phú Thứ

Thành lập phường Phú Thứ trên cơ sở 881,36 ha diện tích tự nhiên và 11.859 nhân khẩu của thị trấn Phú Thứ; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Phú Thứ;

Địa giới hành chính phường Phú Thứ: Đông giáp phường Minh Tân; Tây giáp xã Duy Tân; Nam giáp phường Hiệp Sơn, phường Kinh Môn và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp xã Tân Dân.

c) Thành lập phường Minh Tân

Thành lập phường Minh Tân trên cơ sở 1.348,04 ha diện tích tự nhiên và 15.636 nhân khẩu của thị trấn Minh Tân; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của thị trấn Minh Tân;

Địa giới hành chính phường Minh Tân: Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp xã Tân Dân và phường Phú Thứ; Nam giáp thành phố Hải Phòng; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

d) Thành lập phường Hiệp An

Thành lập phường Hiệp An trên cơ sở 350,35 ha diện tích tự nhiên và 6.438 nhân khẩu của xã Hiệp AnHiệp ; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của xã Hiệp An;

Địa giới hành chính phường Hiệp An: Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã An Phụ; Nam giáp xã Long Xuyên; Bắc giáp phường Hiệp Sơn.

e) Thành lập phường Hiệp Sơn

Thành lập phường Hiệp Sơn trên cơ sở 697,14 ha diện tích tự nhiên và 7.222 nhân khẩu của xã Hiệp Sơn; trụ sở làm việc là trụ sở làm việc hiện nay của xã Hiệp Sơn;

Địa giới hành chính phường Hiệp Sơn: Đông giáp phường Kinh Môn; Tây giáp xã An Sinh; Nam giáp phường Hiệp An và xã An Phụ; Bắc giáp xã Phạm Mệnh, xã Duy Tân và phường Phú Thứ.

3. Sau khi thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập 05 phường thuộc thị xã Kinh Môn

Thị xã Kinh Môn có 163,49 km2 diện tích tự nhiên; 163.783 nhân khẩu và 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 05 phường: Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân, Hiệp An, Hiệp Sơn và 20 xã: Tân Dân, Duy Tân, Hoành Sơn, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa, Thăng Long, Lạc Long, Quang Trung, Phúc Thành, Hiệp Hòa, Thượng Quận, An Phụ, An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn, Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh.

Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã và 09 huyện); 265 đơn vị hành chính cấp xã (225 xã, 30 phường, 10 thị trấn);

Địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã vẫn được giữ nguyên như khi thực hiện Chỉ thị 364/CT của Chính phủ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 119/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND Thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã tỉnh Hải Dương

  • 09/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực