Nghị quyết 119/NQ-CP

Nghị quyết 119/NQ-CP về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung thu chi ngân sách từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỪ NGUỒN THU 70% LỆ PHÍ XUẤT NHẬP CẢNH ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LẠI TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2014 CỦA BỘ CÔNG AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2020 và văn bản số 7395/BTC-VI ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2020 và số 7395/BTC-VI ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)Hằng.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu119/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2020
Ngày hiệu lực11/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung thu chi ngân sách từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung thu chi ngân sách từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu119/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/08/2020
        Ngày hiệu lực11/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung thu chi ngân sách từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 119/NQ-CP 2020 bổ sung thu chi ngân sách từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh

            • 11/08/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực