Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND giá các loại đất tại Thừa Thiên Huế năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11e/2008/NQ-HĐND

Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Sau khi xem xét Tờ trình số 5826/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với giá các loại đất năm 2009 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua phương án điều chỉnh và bổ sung giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009 tại Tờ trình số 5826/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các nội dung sau:

1. Cơ bản giữ nguyên như phương án giá đất năm 2008.

2. Điều chỉnh giá một số loại đất cho phù hợp với tình hình chuyển nhượng thực tế trên thị trường, theo nội dung tờ trình số 5826/TTr-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết, điều chỉnh giá đất trong các trường hợp:

1. Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất.

2. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

3. Điều chỉnh giá đất trong năm tại một số vị trí đất, một số khu vực đất và loại đất.

Trường hợp mức giá biến động tăng (giảm) trên 20%, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng phương án thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11e/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11e/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11e/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND giá các loại đất tại Thừa Thiên Huế năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND giá các loại đất tại Thừa Thiên Huế năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11e/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND giá các loại đất tại Thừa Thiên Huế năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11e/2008/NQ-HĐND giá các loại đất tại Thừa Thiên Huế năm 2009

            • 11/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực