Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

 

Số: 09/2005/QĐ-BXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI-KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) năm 1994;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử các chức danh dưới đây đã được các  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI bầu vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1. Ông Huỳnh Thành Lập, giữ chức vụ Trưởng ban,

2. Bà Trần Thị Thanh Diệu, giữ chức vụ Phó ban,

3. Ông Trương Minh Nhựt, giữ chức vụ Phó ban,

4. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Thành viên,

5. Ông Dương Quan Hà, Thành viên,

6. Linh mục Nguyễn Công Danh, Thành viên,

7. Ông Huỳnh Văn Nam, Thành viên,

8. Ông Nguyễn Huy Cận, Thành viên,

9. Ông Huỳnh Dũng Nhân, Thành viên,

10. Ông Phạm Văn Phương, Thành viên,

11. Ông Đặng Công Minh, Thành viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo theo Luật định./.

 


Nơi nhận :
- UBTVQH
- Thủ tướng Chính phủ }để
- Ban Tổ chức cán bộ CP}báo cáo
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh  Đảm 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/1999/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/1999/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1999
Ngày hiệu lực24/12/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/1999/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/1999/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhHội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Đảm
        Ngày ban hành14/12/1999
        Ngày hiệu lực24/12/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI

            • 14/12/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực