Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2004/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2004 VÀ TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách như Tờ trình số 533/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CVHĐ.

CHỦ TỊCH
Vừ A Phía

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2004
Ngày hiệu lực28/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýVừ A Phía
        Ngày ban hành28/07/2004
        Ngày hiệu lực28/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương Điện Biên

            • 28/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực