Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí đấu giá do tỉnh An Giang ban hành

Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng phí đấu giá An Giang và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2005/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 08 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 06 đến ngày 08/12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kèm Tờ trình).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá và quản lý, sử dụng phí đấu giá phù hợp với quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2005
Ngày hiệu lực18/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành08/12/2005
        Ngày hiệu lực18/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2007
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá An Giang