Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND về ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND giá đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ NĂM
(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Xét Tờ trình số 71/TTr-UB ngày 30/11/2005 của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân cơ bản tán thành đề nghị của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 theo những yêu cầu sau:

1. Đảm bảo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Nhà nước, góp phần bình ổn giá, từng bước xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh và phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội.

2. Giá các loại đất được xác định phải đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

3. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và người có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô.

4. Kế thừa tính hợp lý của các loại giá đất ban hành năm 2005 theo Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố và điều chỉnh cục bộ mức giá đất tối đa và tối thiểu ở một số đường phố, xã ngoại thành cho phù hợp với mặt bằng chung của khu vực, bổ sung giá đất ở một số đường, phố mới được Thành phố đặt tên.

Điều 2. Tán thành đề nghị của UBND Thành phố về mức giá tối đa và tối thiểu đối với từng loại đất cụ thể như sau:

1. Cơ bản giữ nguyên mức giá tối đa và tối thiểu các loại đất theo Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Điều chỉnh mức giá đất tại một số khu vực, đường phố như sau:

- Điều chỉnh tăng mức giá tối đa đối với đất ở tại các khu dân cư nông thôn từ 1.250.000 đồng/m2 lên 1.500.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để điều chỉnh giá đất ở một số xã ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh.

- Điều chỉnh tăng mức giá tối đa đối với đất ở ven trục đường giao thông chính thuộc các huyện từ từ 3.750.000 đồng/m2 lên 4.500.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để điều chỉnh giá đất ở một số khu vực ven trục đường giao thông chính thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị.

- Điều chỉnh giảm mức giá tối thiểu đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đô thị từ 1.500.000 đồng/m2 xuống 900.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ra các quận mới, các thị trấn.

Điều 3. Giao UBND Thành phố quy định cụ thể giá các loại đất, bổ sung giá đất ở một số đường, phố mới được Thành phố đặt tên, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để công bố và thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

CHỦ TỊCH



 
Phùng Hữu Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực19/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND giá đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND giá đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành09/12/2005
        Ngày hiệu lực19/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND giá đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2005/NQ-HĐND giá đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006

            • 09/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực