Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 25/TTr-HĐND ngày
18 tháng 12 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2007 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 1 nhất trí thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 giám sát các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính;

2. Công tác đền bù giải tỏa trên địa bàn;

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính;

4. Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 10 phường;

5. Tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2000 7 phường và quy hoạch hẻm <12m.

Điều 3. Giao 2 Ban của Hội đồng nhân dân giám sát các nội dung sau:

1. Công tác chống tham nhũng, chống quan liêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

2. Kết quả thực hiện chương trình 3 giảm;

3. Công tác phối hợp tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật;

4. Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở;

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người bị tạm giam, tạm giữ;

6. Giám sát và thẩm tra báo cáo hoạt động của cơ quan tư pháp;

7. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

8. Quản lý sử dụng nhà công sản theo Quyết định 80;

9. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục;

10. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo danh mục và công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

11. Quản lý sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo.

Điều 4. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2006
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành27/12/2006
        Ngày hiệu lực04/01/2007
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2007

            • 27/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực