Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quận 3 năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA QUẬN 3 NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân quận phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của quận 3 trong năm 2008;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 3;
Căn cứ ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3 tại kỳ họp.

Điều 2. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quận 3 năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quận 3 năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýThân Thị Thư
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo01/01/2008
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quận 3 năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phê duyệt danh mục các công trình - dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản quận 3 năm 2008

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực