Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8506/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 10 trình bày tại kỳ họp như sau:

1. Thống nhất tổng mức vốn dự kiến là 180 tỷ đồng. Trong đó:

1.1. Vốn xây dựng cơ bản là 130 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung: 7,200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp: 23,200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn của quận: 14,600 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khác: 85,000 tỷ đồng.

1.2. Mua quỹ nhà tái định cư là 50 tỷ đồng.

2. Chấp thuận danh mục công trình mới là 65 công trình, trong đó:

2.1. Tổng mức vốn dự kiến là 14,954 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách: 13,445 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khác: 1,506 tỷ đồng.

2.2. Phân chia theo loại công trình, gồm:

- Sửa chữa: 8,050 tỷ đồng với 20 công trình.

- Duy tu: 6,901 tỷ đồng với 45 công trình.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào kế hoạch theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân quận 10 thông qua, bổ sung vào danh mục công trình mới mà đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã đề nghị để triển khai và tổ chức thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 quận 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 quận 10

            • 19/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực