Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÂN CẤP NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và kết quả thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình và Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn thành phố phân cấp tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, như sau:

* Danh mục công trình: tổng số 188 công trình, gồm:

- Công trình đầu tư hạ tầng 5 xã nghèo: 10 công trình.

- Công trình 7 tỷ cho 7 xã và thị trấn: 28 công trình.

- Công trình y tế - giáo dục: 29 công trình.

- Công trình thủy lợi - phòng, chống lụt, bão: 24 công trình.

- Công trình giao thông: 26 công trình.

- Công trình phân cấp khác: 50 công trình.

- Công trình thuộc nguồn vốn vượt thu: 21 công trình.

* Kế hoạch nhu cầu và phân bổ vốn đầu tư: tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 173 tỷ 579 triệu đồng, gồm:

- Thanh toán vốn đọng (15 công trình): 39 tỷ 663 triệu đồng.

- Thanh toán vốn công trình chuyển tiếp (52 công trình): 81 tỷ 991 triệu đồng.

- Thanh toán khối lượng công trình khởi công mới (29 công trình): 47 tỷ 715 triệu đồng.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (92 công trình): 4 tỷ 210 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 huyện Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 huyện Cần Giờ

            • 23/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực