Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 15

(ngày 16 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 14/7/2008; Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14/7/2008 của UBND Thành phố về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007 như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

46.977.490.650.091 đồng

II. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

 

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

17.114.207.584.619 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

13.727.746.765.432 đồng

Trong đó:

 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2008:

3.621.543.644.164 đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

3.386.460.819.187 đồng

Trong đó:

 

- Kết dư ngân sách Thành phố

1.298.037.480.485 đồng

- Kết dư ngân sách quận, huyện

2.088.423.338.702 đồng

III. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố:

 

1. Tổng thu ngân sách cấp Thành phố:

12.254.423.690.136 đồng

2. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố:

10.956.386.209.651 đồng

Trong đó:

 

- Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện:

1.401.700.208.953 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2008:

3.034.324.223.034 đồng

3. Kết dư ngân sách cấp Thành phố:

1.298.037.480.485 đồng

Điều 2. Giao UBND Thành phố chỉ đạo rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng, điều hành thực hiện dự toán ngân sách Thành phố năm 2007; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2007 sang năm 2008 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định.

Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 15./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực26/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành16/07/2008
        Ngày hiệu lực26/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội năm 2007

            • 16/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực