Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2010 công bố văn bản hết hiệu lực Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Theo Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 04/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 37/BC-KTNS ngày 17/12/2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đăk Nông năm 2008 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 474.837 triệu đồng

Thu từ sản xuất trong nước (thu nội địa): 471.256 triệu đồng

Thu thuế xuất nhập khẩu: 3.581 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 2.428.675 triệu đồng

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 468.934 triệu đồng

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.370.074 triệu đồng

Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 17.000 triệu đồng

Thu chuyển nguồn: 391.992 triệu đồng

Thu kết dư ngân sách năm trước: 85.696 triệu đồng

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8: 45.000 triệu đồng

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN: 49.979 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.312.975 triệu đồng

3.1. Tổng chi cân đối: 2.177.917 triệu đồng

Chi đầu tư phát triển: 616.485 triệu đồng

Trong đó chi trả nợ huy động theo khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước:

47.002 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 907.490 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 652.942 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

3.2. Chi thực hiện các chương trình MTQG, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 100.048 triệu đồng

3.3. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 35.010 triệu đồng

4. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 1.896.888 triệu đồng

4.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 1.397.898 triệu đồng

4.2. Chi bổ sung ngân sách cấp huyện, thị xã: 498.990 triệu đồng

5. Kết dư ngân sách năm 2008:

Tổng số kết dư ngân sách địa phương năm 2008 là: 115.700 triệu đồng

Bao gồm:

Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 26.175 triệu đồng

Kết dư ngân sách cấp huyện: 74.837 triệu đồng

Kết dư ngân sách cấp xã: 14.688 triệu đồng

Theo quy định tại Điều 63 của Luật Ngân sách địa phương kết dư ngân sách cấp tỉnh được xử lý như sau:

50 % bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 13.087 triệu đồng

50 % còn lại chuyển vào thu ngân sách năm 2009: 13.088 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông chỉ đạo triển khai thực hiện hạch toán số kết dư ngân sách năm 2008 theo đúng chế độ quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2009
Ngày hiệu lực04/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành25/12/2009
        Ngày hiệu lực04/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Đắk Nông 2008