Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND ưu đãi vận động viên thành tích cao An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 10/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang, như sau:

1. Đối tượng: Là vận động viên các môn thể thao đang thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm các đối tượng sau:

a) Đối tượng 1:

- Tiêu chí: Vận động viên đạt được 01 trong các thành tích dưới đây:

+ Đoạt huy chương Olympic (Đại hội thể thao thế giới).

+ Đoạt 02 huy chương vàng giải vô địch thế giới (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 02 huy chương vàng ASIAD (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 01 huy chương vàng giải vô địch thế giới + 01 huy chương vàng ASIAD (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 01 huy chương vàng ASIAD + 02 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 01 huy chương vàng giải vô địch thế giới + 01 huy chương vàng Châu Á (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 02 huy chương vàng SEA Games.

- Chế độ ưu đãi:

+ Thưởng 300 triệu đồng.

+ Quy hoạch đào tạo, trợ cấp 100% học phí học đại học thể dục thể thao và trên đại học (tập trung hoặc tại chức).

+ Ưu tiên bố trí công tác trong ngành Thể dục thể thao. Trường hợp không theo ngành Thể dục thể thao, nếu có nguyện vọng sẽ được giới thiệu công tác ở các ngành khác.

b) Đối tượng 2:

- Tiêu chí: Vận động viên đạt được 01 trong các thành tích dưới đây:

+ Đoạt 02 huy chương vàng ASIAD (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 02 huy chương vàng giải vô địch thế giới (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 01 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 03 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 01 huy chương vàng giải vô địch thế giới (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 02 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 02 huy chương vàng SEA Games + 02 Huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 01 huy chương bạc giải vô địch thế giới (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic) + 02 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 01 huy chương bạc Châu Á + 02 huy chương vàng SEA Games + 01 huy chương vàng vô địch Đông Nam Á.

- Chế độ ưu đãi:

+ Thưởng 200 triệu đồng.

+ Quy hoạch đào tạo, trợ cấp 100% học phí học đại học thể dục thể thao và trên đại học (tập trung hoặc tại chức).

+ Bố trí công tác trong ngành thể dục thể thao. Trường hợp không theo ngành Thể dục thể thao, nếu có nguyện vọng sẽ được giới thiệu công tác ở các ngành khác.

c) Đối tượng 3:

- Tiêu chí: Vận động viên đạt được 01 trong các thành tích dưới đây:

+ Đoạt huy chương bạc, huy chương đồng các giải vô địch thế giới (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt huy chương bạc hoặc huy chương đồng ASIAD hoặc 01 huy chương vàng giải vô địch Châu Á (các môn trong hệ thống thi đấu Olympic).

+ Đoạt 02 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt huy chương bạc hoặc đồng các giải vô địch thế giới (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 01 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 01 huy chương bạc ASIAD hoặc huy chương đồng ASIAD hoặc vô địch Châu Á (các môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) + 01 huy chương vàng SEA Games.

+ Đoạt 02 huy chương bạc SEA Games + 02 huy chương vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc + 02 huy chương vàng giải vô địch quốc gia.

- Chế độ ưu đãi:

+ Thưởng 100 triệu đồng.

+ Quy hoạch đào tạo, trợ cấp 100% học phí theo học đại học thể dục thể thao (tập trung hoặc tại chức).

+ Bố trí công tác trong ngành thể dục thể thao. Trường hợp không theo ngành Thể dục thể thao, nếu có nguyện vọng sẽ được giới thiệu công tác ở các ngành khác.

d) Đối tượng 4:

- Tiêu chí: Vận động viên đạt được 01 trong các thành tích dưới đây:

+ Đoạt 01 huy chương bạc hoặc 01 huy chương đồng SEA Games.

+ Đoạt huy chương vàng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

+ Đoạt 03 huy chương vàng giải vô địch quốc gia.

- Chế độ ưu đãi:

+ Vận động viên trong diện quy hoạch đào tạo được trợ cấp 100% học phí theo học đại học thể dục thể thao (tập trung hoặc tại chức).

+ Vận động viên trong diện quy hoạch đào tạo sẽ bố trí công tác trong ngành thể dục thể thao.

2. Một số quy ước ngoài các tiêu chí trên:

Nếu vận động viên không đạt theo các tiêu chí trên, thì quy ước quy đổi để áp dụng như sau:

- 02 HCB hoặc 01 HCB + 02 HCĐ = 01 HCV; 01 HCB = 02 HCĐ giải vô địch thế giới.

- 02 HCB = 01 HCV; 02 HCĐ = 01 HCB của giải vô địch Châu Á, Đông Nam Á, ASIAD và SEA Games.

- 01 HCB ASIAD = 01 HCV SEA Games; 01 HCĐ ASIAD = 01 HCB SEA Games.

- 01 HCB SEA Games = 01 HCV Đại hội TDTT toàn quốc; 01 HCĐ SEA Games = 01 HCV giải vô địch quốc gia.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với đối tượng 1 và 2 do ngân sách tỉnh đài thọ.

b) Đối với đối tượng 3, 4 chi từ kinh phí sự nghiệp của ngành thể dục thể thao hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND ưu đãi vận động viên thành tích cao An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND ưu đãi vận động viên thành tích cao An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND ưu đãi vận động viên thành tích cao An Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND ưu đãi vận động viên thành tích cao An Giang

            • 10/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực