Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về mức chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thay thế bởi Nghị quyết 46/2016/NQ-HĐND chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Vũng Tàu 2016 2020 và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHUẨN NGHÈO MỚI CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Tờ trình số 28/UBND-VP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chuẩn nghèo mới của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận, biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thực hiện phương án giảm nghèo mới của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu đến cuối năm 2015 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh từ 21,69% của năm 2011 xuống còn dưới 2,5% vào năm 2015 (không tính những hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội); cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo với chuẩn nghèo mới của tỉnh theo nội dung Tờ trình số 28/UBND-VP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh là:

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/người/tháng (8.400.000đ/người/năm) trở xuống.

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 900.000 đồng/người/tháng (10.800.000đ/người/năm) trở xuống.

- Tiếp tục hỗ trợ các chính sách giảm nghèo cho những hộ đã thoát nghèo thêm 02 năm tiếp theo kể từ khi có quyết định công nhận hộ thoát nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2010
Ngày hiệu lực24/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Tuấn Minh
       Ngày ban hành14/07/2010
       Ngày hiệu lực24/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND mức chuẩn nghèo mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu