Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7 về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7 đã được thay thế bởi Nghị quyết 58/2011/NQ-HĐND8 chính sách thu hút chế độ hỗ trợ đào tạo phát triển và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2009/NQ-HĐND7 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
Sau khi xem xét Tờ trình số 1949/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Phụ lục chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

1. Bãi bỏ điểm c, khoản 1, mục I, phần I về đối tượng áp dụng quy định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước như sau:

“Cán bộ, công chức thuộc Công an, Quân đội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự được áp dụng chính sách này khi đi học các lớp về lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách các cấp”.

2. Bổ sung vào ý thứ 3, tiết thứ 2, điểm b, khoản 1, mục II, phần II về chế độ thu hút nhân lực ngành y tế như sau:

“Công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn (kể cả phòng khám đa khoa khu vực) thuộc các huyện Thuận An, Dĩ An, Thị xã Thủ Dầu Một; các Trung tâm y tế huyện, thị xã Thủ Dầu Một và Bệnh viện Đa khoa các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng: 15.000.000 đồng”.

3. Bổ sung vào điểm a, b, c khoản 1, mục II, phần III về chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, viên chức chuyên môn y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

a) Công tác tại trạm y tế thuộc các xã vùng khó khăn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực đóng trên địa bàn các xã này:

- Trình độ sau đại học: 3,5 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 3,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung học và lương y: 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ sơ học: 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

b) Công tác tại trạm y tế xã, thị trấn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng (trừ các xã thuộc vùng khó khăn):

- Trình độ sau đại học: 2,5 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 2,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung học và lương y: 0,7 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ sơ học: 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

c) Công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, kể cả phòng khám đa khoa khu vực thuộc các huyện Thuận An, Dĩ An và thị xã Thủ Dầu Một:

- Trình độ sau đại học: 2,0 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ đại học: 1,5 lần mức lương tối thiểu chung;

- Trình độ cao đẳng, trung học và lương y: 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực26/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu12/2010/NQ-HĐND7
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành16/07/2010
       Ngày hiệu lực26/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7