Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 và trung cấp nghề năm 2013 tại trường công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2012 - 2013 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2013 TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính ph quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tại các trường công lập năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 ca Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 và trung cấp nghề năm 2013 tại các trường công lập trên địa bàn tnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Học phí đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2012 - 2013

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 290.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: 320.000 đng/sinh viên/tháng.

- Y dược: 450.000 đồng/sinh viên/tháng.

2. Học phí đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 220.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: 280.000 đồng/học sinh/tháng.

- Y dược: 390.000 đng/học sinh/tháng.

3. Học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2013:

- Báo chí và thông tin pháp luật: 170.000 đng/học sinh/tháng.

- Toán và thống kê: 170.000 đồng/học sinh/tháng.

- Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội: 170.000 đồng/học sinh/tháng.

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 200.000 đng/học sinh/tháng.

- Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân: 220.000 đng/học sinh/tháng.

- Nghệ thuật: 250.000 đồng/học sinh/tháng.

- Sức khỏe: 260.000 đồng/học sinh/tháng.

- Thú y: 270.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến: 270.000 đồng/học sinh/tháng.

- An ninh quốc phòng: 300.000 đồng/học sinh/tháng.

- Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật: 310.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường: 320.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khoa học tự nhiên: 330.000 đồng/học sinh/tháng.

- Dịch vụ vận tải: 350.000 đồng/học sinh/tháng.

- Các ngành khác: 340.000 đng/học sinh/tháng.

4. Học phí đối với hệ vừa làm vừa học áp dụng bằng mức thu học phí theo hệ chính quy cùng cấp học và nhóm ngành, mã nghề đào tạo nêu trên.

5. Các đối tượng thu, không thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định s49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên B Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. y ban nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- TT. T
nh ủy;
- UBND tnh;
- BTT. UBMTTQ VN tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện t tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực16/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND thu học phí cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập Cà Mau