Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức chi cho công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-HĐND-VHXH của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, như sau:

1. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ - phổ cập giáo dục Mức phụ cấp/giáo viên/tháng = 0,3 x mức lương cơ sở.

2. Chi hỗ trợ hoạt động cho Ban Chỉ đạo công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ - phổ cập giáo dục các cấp

a) Định mức: 1.500.000 đồng/Ban Chỉ đạo thành phố/tháng.

b) Định mức: 1.000.000 đồng/Ban Chỉ đạo quận, huyện/tháng.

c) Định mức: 600.000 đồng/Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn/tháng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực11/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Hữu Lợi
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực11/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục thành phố Cần Thơ

            • 11/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực